21st century skills, de vaardigheden voor succesvolle toekomst

We kunnen er geen doekjes omwinden, de maatschappij is stilaan aan het veranderen. Wanneer men vroeger sprak van een industriële samenleving, mag men nu spreken van een netwerk- en kennissamenleving. Technologie en digitalisering nemen de bovenhand, en dit uit zich dan ook in nieuwe jobs waarbij robotica een grote rol speelt. ICT en computers worden onze rechterhand, functies veranderen, … jongeren hebben deze 21e eeuwse vaardigheden nodig om succesvol aan te sluiten bij hun toekomst.

Concreet gaat het over 11 nieuwe vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Deze kan je op onderstaande afbeelding terugvinden:

Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet © SLO/KENNISNET

Ook binnen Junior Argonauts geloven wij in de noodzaak van deze vernieuwende competenties. Het zijn dé skills van de toekomst, en deze dienen niet alleen op school aangebracht te worden, maar ook buiten de schoolmuren.

Tijdens de ondernemerskampen proberen wij steeds vanuit deze waaier aan vaardigheden te starten. Jongeren krijgen een reële businesscase voorgedragen, waarbij men aan de hand van een kritische analyse, creatieve blik, en probleemoplossende houding opzoek gaat naar een unieke oplossing.

Op het robotica– en gaming ondernemerskamp worden de jongeren geïntroduceerd in het denkproces van computers, hoe deze te begrijpen en vervolgens zelf toe te passen. Dit gebeurt op laagdrempelige basis zodat iedereen, ook zonder basiskennis ICT, zich volledig kan uitleven. Voor diegene die zichzelf een extra uitdaging willen opleggen, zijn onze experts altijd te vinden voor een leuke challenge op jouw maat.

Hiernaast is onze samenleving steeds meer en meer aan het medialiseren. Om optimaal deel te kunnen nemen aan onze samenleving is mediawijsheid onmisbaar geworden. Hoe communiceer ik met impact? Hoe maak ik nuttig gebruik van bepaalde mediakanalen? Welke media weersta ik beter? Op het blog & vlog ondernemerskamp krijgen de jongeren van A tot Z antwoorden op deze vragen, en nog véél meer dan dit.

Doorheen het vijfdaagse avontuur leert men samen in groep werken, en zich op één lijn voort te bewegen. Ook het tonen van begrip en respect naar andere visies is zeer belangrijk. In elk creatief proces, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een eigen modelabel, zijn er verschillende opvattingen. Een gouden regel is dat iedereen waardevolle input brengt. Er wordt niet geoordeeld, alsook niet wanneer de sessie gedaan is. Hiernaast zijn er steeds enkele deelnemers van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden waarbij men een zeer open houding krijgt aangeleerd.

Doorheen het kamp zetten we ook steeds in op de eigen passies en talenten, dit door een workshop van The Future Generation. Hierbij leren de jongeren zichzelf, alsook anderen, te reflecteren en respecteren. Het herkennen van sterktes bij jouzelf kan een enorme boost zijn om dit verder uit te rollen.

Zoals reeds aangehaald krijgen de jongeren gedurende de hele week, tal van nieuwe kennis en vaardigheden aangereikt. Het is dan ook volledig aan hen deze te benutten, werken zij liever verder aan een marketingplan of gaat men toch al van start met het maken van de eindpresentatie? Zelfregulering is hier de rode draad. Wij proberen de jongeren een gezonde portie aan vrije ruimte mee te geven, deze verantwoordelijkheid en inspraak geeft heel wat motivatie en laat hun dromen over de toekomst!

Wat de eindpresentatie betreft, is het aan de jongeren alle input van de hele week verder te analyseren, formuleren, selecteren, verwerken, en hiernaar te verwijzen. Het is een mooie uitdaging om informatie vaardigheden te bezitten, hierbij krijgen de jongeren uiteraard de nodige ondersteuning van het hele team.

Ben je hierdoor benieuwd naar wat onze ondernemerskampen nog te bieden hebben? Surf dan even verder richting onze verschillende thema-kampen of contacteer ons vrijblijvend! 

Written by Jolien De Wael