Veerkracht versterken bij jongeren uit een kwetsbare omgeving!

Ben jij een organisatie die werkt voor of met kwetsbare jongeren, of ken je jongeren in precaire situaties?

Junior Argonauts vzw is een erkende jeugdvereniging. Al vier jaar organiseren wij innovatie- en ondernemerskampen voor jongeren tussen 9 en 18 jaar. We bieden unieke themakampen aan waar jongeren participeren om te groeien en te ontwikkelen. Tijdens het kamp worden jongeren begeleid door experts en actieve monitoren die zorgen voor plezier en zelfontplooiing.

Aangezien er aan onze activiteiten een prijskaartje vasthangt, bereiken wij een belangrijke groep jongeren niet. Daarom leggen we dit jaar extra onze focus op jongeren die het moeilijk hebben en niet dezelfde kansen krijgen. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking. De Minister van Jeugd heeft 3,8 miljoen euro voor deze doelgroep uitgetrokken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. Ook Junior Argonauts werd uitgekozen om activatieprojecten op te zetten met als doel deze jongeren te versterken.

Junior Argonauts wil zijn bekende mode-, game- en robotkampen inbedden binnen dit project. De leerzame, creatieve inhoud is gericht op het opbouwen van een gemeenschap van gelijkgestemde jongeren, wat idealiter bijdraagt tot een verhoogde draag-en veerkracht. 

Onze ambitie

Via dit traject willen we zo’n 125-175 kwetsbare jongeren weerbaarder maken. Junior Argonauts wil een betekenisvolle actor worden in de strijd voor gelijkheid tussen jongeren.  

Binnen de deelnemende gemeentes, en in samenwerking met lokale jongeren, vrijwilligers en experten, trachten we ‘safe spaces’ uit te bouwen voor zowel kwetsbare als niet-kwetsbare jongeren. Binnenkort lanceren we campagnes om deze jongeren te bereiken in samenwerking met steden en partners.  

In het afgelopen jaar bereikten wij 40 jongeren die in moeilijke socio-economische situaties leven. Dit jaar leggen we de lat hoger en willen we nog meer jongeren betrekken die het kunnen gebruiken.

Wat bieden wij in deze unieke kans? 

  • Externaat kampen zijn gratis voor deze doelgroep 
  • Variëteit in onze kampen 
  • Doorgroeimogelijkheden naar monitor worden
  • Vriendschap en netwerk uitbouwen  
  • Boosten van ‘safe spaces’ voor jongeren in 5 verschillende steden en gemeenten

Tot binnenkort!

Ga naar onze kalender bij interesse om gratis deel te nemen: https://www.juniorargonauts.be/events/. Je kan de jeugddienst van de deelnemende stad of gemeente rechtstreeks mailen.